Termeni si Conditii-acord
de utilizare Qdesk Cloud

1.Partile Contractante
1.1. S.C. Adera Pro Data SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Fainari nr.3, Sector 2, Bucuresti, înregistrată la ONRC sub nr. J40/7106/2013 CUI RO31739225, operatorul platformei www.qdesk.ro în calitate de Furnizor, denumit in continuare “Furnizorul”.
si
Clientul, cu datele de identificare din platforma www.qdesk.ro au agreat următoarele:
 
Acesta reprezintă contractul propus de Furnizor și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.qdesk.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a QDesk Cloud, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Furnizorului, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definitii:
www.qdesk.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.
Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Furnizor prin intermediul site-ului www.qdesk.ro, în special cele de acces la aplicații de gestiune a relatiilor cu clientii si  asistență pentru aceste servicii - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul www.qdesk.ro sau se înregistrează ca utilizator.
Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.qdesk.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.qdesk.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii
2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor conturile realizate prin intermediul www.qdesk.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a-și deschide un cont. Deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenii si conditiile”.
2.2. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă a unui cont este aceea în vigoare pe www.qdesk.ro.
2.3. În calitate de operator al site-ului www.qdesk.ro, Furnizorul prestează pentru Client servicii de acces la aplicația de gestiune a relatiilor cu clientii – Qdesk si asistență pentru aceste servicii - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar.
2.4. Serviciile pot fi accesate folosind un calculator sau tableta, prin intermediul unui web browser modern.
2.5. Lista de preturi si servicii oferite de Qdesk se gaseste pe site-ul www.qdesk.ro in sectiunea Preturi. Pretul lunar sau anual pentru QDesk Cloud se va stabili de catre Furnizor în functie de necesitatile clientului si de perioada pe care se achita serviciul. Pretul se poate afla de la un reprezentant al Furnizorului prin email sau telefonic. Plata serviciilor de catre Client reprezinta acceptarea de catre acesta a pretului oferit de Furnizor pentru Qdesk Cloud.
2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de confidentialitate www.qdesk.ro.

3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.
3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Furnizor. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Furnizor printr-un email trimis la support@qdesk.ro.
3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.
3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.
3.5. Furnizorul oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit programul QDesk Cloud pe o perioadă de 30 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății
4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Furnizorului o sumă lunară sau anuala, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online.
4.2. Furnizorul va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

5. Utilizarea aplicatiei Qdesk
5.1 Prin documentul de fata, Termeni si conditii, disponibil pe website in sectiunea « Termeni si Conditii », Furnizorul va acorda Beneficiarului  si numai acestuia dreptul ne-exclusiv de a folosi aplicatia Qdesk, disponibila ca serviciu Online( in cloud) si accesibila prin intermediul unei coneciuni la Internet si al unui Browser de Internet.
5.2 Folosirea QDesk trebuie sa fie conformă cu Termenii si Conditiile

6. Disponibilitatea serviciilor afișate
6.1 Oferta cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.qdesk.ro. Furnizorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.
6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.
6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.
6.4. Accesul la aplicatia Qdesk Cloud este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul.
6.5. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.qdesk.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Furnizorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Furnizorului pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.
6.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Furnizorului, Clientul își poate exporta toate datele, in format tabelar – informatiile ce se pot exporta in format tabelar si PDF – informatiile ce nu se pot exporta in format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract etc), Furnizorul se va stradui, fara a garanta însă, sa ofere Clientului acces pentru a iși exporta documentele, conform specificatiei de mai sus. Furnizorul nu își poate asuma vreo obligație legate de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.
6.7. De asemenea, Furnizorul depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Qdesk.

7. Drepturile și obligațiile părților
7.1. Drepturile și obligațiile Clientului
7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Qdesk în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
7.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
7.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Qdesk.
7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
7.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.
7.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.qdesk.ro:
7.2. Drepturile și obligațiile Furnizorului.
7.2.1. Furnizorul asigură: accesul la platforma Qdesk pentru pentru gestionarea relatiilor cu clientii Beneficiarului. Există și posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 30 de zile. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv, iar datele și contul de utilizator vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii. asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de utilizarea aplicației Qdesk. Asistenta privind modalitatea de configurare si adaptare la specificul activitatii Beneficiarului nu sunt incluse si se tarifeaza separat backup zilnic al datelor conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https) sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin acces la Internet. Aplicatia Qdesk nu funcționează în varianta offline.
7.2.2. www.qdesk.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Furnizorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
7.2.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.
7.2.4. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor Clientului.
7.2.5. Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.qdesk.ro.
7.2.6. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 4.
7.2.7 Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

8. Înregistrare, parole și responsabilități
8.1. Înregistrarea pe site-ul www.qdesk.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului (exemplu: aplicatia Qdesk) este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.
8.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Furnizorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
8.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.qdesk.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

9. Răspunderea contractuală
9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Furnizor precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.
9.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.qdesk.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
9.3. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi S.C. Adera Pro Data SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Furnizorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.
9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Furnizorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.
9.6. Furnizorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

10. Încetarea contractului
10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: părțile convin de comun acord încetarea contractului; neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți; decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării; în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

11. Exonerarea de răspundere
11.1. S.C. Adera Pro Data SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina S.C. Adera Pro Data SRL.

12. Confidențialitate
12.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi: de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului; de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă: informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract; informaţia era accesibilă publicului; partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

13. Forța majoră
13.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
13.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
13.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

14. Legea guvernantă
14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul S.C. Adera Pro Data SRL.

15. Dispoziții finale
15.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
15.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
15.3. Orice notificare către S.C. Adera Pro Data SRL trebuie trimisă electronic la adresa de email support@aderapro.ro.

Prezentul contract este disponibil pe website www.qdesk.ro, in sectiunea « Termeni si conditii »

Versiune: 1.12, Actualizat la: 2020-08-25 12:43